FANDOM


Overlord Edit

รถถังจอมปลวกเลเวล 45 เป็น รถถังที่ไม่ค่อย มีใครเข้าใกล้มันตลอดเวลา

รูปลักษณะ Edit

ลักษณะเป็นมีปืน4ข้าง และ มีโดรนเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูมาโจมตี

Overlord

แข็งแกร่งกว่า : Trapper, Branch Of Destroyer, Smasher, ศัตรูที่มีเลือดน้อยหรือมาก
อ่อนกว่า : ศัตรูที่มีความเร็วเยอะ

เล่นเป็น Overlord Edit

การเล่นเป็น Overlord นั้นไม่ใช้เรื่องยาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือ ควรอยู่ที่ Safety และ ไม่ออกในเวลาที่มีเลือดน้อย

การสู้ Overlord Edit

แนะนำให้ใช้ Smasher และ Booster ซึ่งมีความเร็วมากพอที่จะ สู้มันได้ โดยการ อ้อม เวลาที่โดรนไล่ล่าคุณแล้ว ชนมันในที่สุดมันก็ตาย