FANDOM


รถถังเลเวล 30 หรือ ขั้นปานกลาง Edit

รถถังเลเวลมักจะเจอบ่อยใน ทุกระบบ เพราะ ต้องไล่ยิงผู้อื่นที่มี เลเวล มาก หรือ เลเวล 45 เพราะ มันจะได้เป็น เลเวล 45

รูปลักษณะ Edit

มักจะมีหลายตัวเลือกแต่จะโชว์ของ เลเวล 30 และ 45 ให้ดูก่อน แล้ว กัน

Diep.io Upgrades 2